İRTİCAL kelimesinin benzerleri (3 tane)

İRTİCAL kelimesine benzeyen kelimeler;
İrticai, İrtihal, İstical