AĞIZLIK kelimesinin benzerleri (2 tane)

AĞIZLIK kelimesine benzeyen kelimeler;
Ağırlık, Anızlık