AĞIRLAYIŞ kelimesinin benzerleri (1 tane)

AĞIRLAYIŞ kelimesine benzeyen kelimeler;
Ağırlanış