AĞIRLAMA kelimesinin benzerleri (4 tane)

AĞIRLAMA kelimesine benzeyen kelimeler;
Ağırsama, Ağıtlama, Ağızlama, Ahırlama