AĞIR kelimesinin benzerleri (8 tane)

AĞIR kelimesine benzeyen kelimeler;
Ağıl, Ağım, Ağın, Ağış, Ağıt, Ağız, Ahır, Asır