AÇIMLANMA kelimesinin benzerleri (3 tane)

AÇIMLANMA kelimesine benzeyen kelimeler;
Açıklanma, Adımlanma, Alımlanma