AÇIMLANIŞ kelimesinin benzerleri (3 tane)

AÇIMLANIŞ kelimesine benzeyen kelimeler;
Açıklanış, Açımlayış, Alımlanış