AÇIMLANIŞ kelimesinin benzerleri (2 tane)

AÇIMLANIŞ kelimesine benzeyen kelimeler;
Açıklanış, Açımlayış