AÇIKLAYIŞ kelimesinin benzerleri (2 tane)

AÇIKLAYIŞ kelimesine benzeyen kelimeler;
Açıklanış, Açımlayış