AÇIKLANIŞ kelimesinin benzerleri (3 tane)

AÇIKLANIŞ kelimesine benzeyen kelimeler;
Açıklayış, Açımlanış, Ayıklanış