AĞIZLAMA kelimesinin benzerleri (2 tane)

AĞIZLAMA kelimesine benzeyen kelimeler;
Ağırlama, Ağıtlama